Prečo spolupracovať s nami?

Sme členmi Cechu kachliarov Slovenska

Bezpečnosť, úspora a moderný design sú postavené na použití originalnych technologických postupov
a materiálov od renomovaných certifikovaných výrobcov.

MODERNÝ DESIGN

Funkčný a zároveň estetický tvar a podoba úžitkových predmetov a diel, teda design.
Používaním najmodernejších technológií a vysoko kvalitných materiálov, je možné vyhovieť požiadavkám aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Prostredníctvom vizualizačného 3D programu, Vám čo najvieryhodnejšie predostrieme paletu možností Vašeho budúceho krbu, pece alebo sporáku. Pomocou 3D programu Vám načrtneme celkový pohľad na interiér po inštalácii spotrebiča s možnosťou doplnenia ostatného zariadenia ako nábytok, osvetlenie, podlahy a ich farebné prevedenie. Podľa Vašich požiadaviek vyhotovíme na mieru základný projekt, ktorý následne spoločne doladíme až po najmenší detail.

KVALITA VÝROBKOV

Nepretržitým zdokonalovaním sa našich pracovníkov v oblasti nových technológií, materiálov a pracovných postupov, neustále zvyšujeme kvalitu našich dieľ a ponúkame Vám tak vždy tú najvyššiu možnú kvalitu a úžitkové vlastnosti zhotoveného diela. Takto zhotovené diela Vám poskytnú maximálnu spokojnosť v podobe bezproblémovej a ekonomickej prevádzke v kontexte s dlhodobou životnosťou.  

EKOLÓGIA

Neustále rastúci tlak na ekologický dopad ľudskej činnosti na životné prostredie sa rovnako ako iných oblastí dotkol aj remesla kachliar. Aj keď je drevo obnoviteľným zdrojom energie (Biomasa) je nevyhnutné pre jeho ideálne využitie aplikovať moderné poznatky a technológie z oblasti využitia biomasy. Čoraz prísnejšie normy pre ochranu životného prostredia poháňajú technológie a postupy pri využívaní tohoto paliva neustále napred. Dôraz kladený na zníženie emisných hodnôt spotrebičov využívajúcich ako zdroj energie drevo je prospešný nielen pre životné prostredie ale i pre užívateľa tohoto spotrebiča v podobe vyššieho výdaju tepla, nižšej spotreby paliva, nižších finančných nákladov na jeho nákup a skladovanie. Pre ochranu životného prostredia a podporu využívania vysokoefektívnych spotrebičov na spaľovanie drevných peliet, drevných brikiet, drevných štiepok, alebo kusového dreva so systémom splynovania je možné na základe uznesenia vlády SR c. 383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR získať štátnu dotáciu na spotrebiče spĺňajúce podmienky podpory.)

BEZPEČNOSŤ

Všetky nami realizované diela sú zhotovované v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol Z.z č.401/2007 . z 15. Augusta 2007. Dodržiavaním protipožiarnych predpisov chránime vaše zdravie i majetok.

ZÁRUKA

Vďaka nepretržitému teoretickému a praktickému vzdelávaniu sa v oblasti kachliarskeho remesla Vám vieme poskytnúť najvyššiu možnú kvalitu zhotovených diel. Na základe dlhoročných skúseností a navštevovaním školiacich stredísk renomovaných svetových značiek získavame neustále nové poznatky, ktoré nám umožňujú ponúknuť Vám najvyšší stupeň kvality v kombinácii s vysokou estetickou hodnotou zhotovovaných diel. Naša spoločnosť je členom Cechu kachliarov Slovenska, ktorý združuje odborníkov vyučených v odbore remesla kachliar.

ZDRAVIE

Účinky sálavého tepla boli známe už v dávnej minulosti. V starovekom Ríme využívali tieto účinky v termálnych kúpeľoch. Kachliarsky remeselník Vám vie tieto pozitívne účinky vniesť do Vášho domova v podobe sálavého tepla kachľovej alebo omietanej pece, hypokaustového systému pece alebo kozuba, prípadne vykurovacieho sporáku. Existujú aj medicínske štúdie, ktoré potvrdzujú tento pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus – sálavé teplo je totiž veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Navyše používame len certifikované zdravotne nezávadné materiály. Pre naše stavby nie sú prípustné materiály s obsahom azbestu, uvoľňujúcich sa mikrovlákien, alebo popolčeka. Maximálna pozornosť patrí aj ochrane pred uvoľnením škodlivých látok zo spaľovania do obytného priestoru a do atmosféry. Pri navrhovaní krbu alebo pece berieme ohľad aj na prípadné alergie na prach, a volíme vhodný druh spotrebiča.

Nákupný košík
Kliknutím mimo skryjete panel porovnania
Porovnať
Návrat hore