Penové sklo

Krehká sila

Penové sklo je tepelno izolačný materiál, ktorý je vyrobený výlučne z prírodných surovín. Za pomoci vysokej teploty sa z recyklovateľného skla vytvára hmota, ktorá má jedinečné tepelné vlastnosti a pevnosť. Týmto procesom vzniká granulát, z ktorého sú vyrobené izolačné dosky penového skla používané ako tepelno izolačný materiál s výbornou nosnosťou a pevnosťou.

Penové sklo je čisto recyklovateľný materiál, ktorý neobsahuje žiadne iné prímesy k vytvoreniu izolačných schopností a tým spĺňa požiadavky na kvalitu podľa noriem schválených pre EÚ. Jeho použitie je preto úplne ekologické a zdraviu nezávadné. Neviaže na seba  vodu takže je nenasiakavé. V praxi to znamená, že neprepustí vlhkosť. Penové sklo je nehorľavé. Odoláva vysokým teplotám a tlaku bez mechanických zmien.

 • tepelný izolant
 • vysoká teplotná odolnosť
 • nízka objemová hmotnosť
 • zdravotná nezávadnosť
 • odolnosť voči vonkajším vplyvom
 • odolnosť voči vode
 • odolnosť voči kyselinám
 • vysoká pevnosť v tlaku

Tepelný izolant

Štruktúra penového skla je vytvorená z veľkého množstva sklenených buniek. Tieto bunky sú plné vzduchu. Táto štruktúra plne zabraňuje prenikaniu teplých či chladných teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.

Vysoká teplotná odolnosť

Penové sklo je nehorľavé. Bod mäknutia materiálu je pri teplote viac ako 700°C. Trieda horľavosti A1.

Nízka objemová hmotnosť

Štruktúra penového skla je zložená z buniek, ktoré sú plné vzduchu. Objemová hmotnosť je preto veľmi nízka.

Zdravotná nezávadnosť

Penové sklo je kvalitný ekologický materiál, ktorý nevylučuje žiadne škodlivé chemické látky, nakoľko je vyrobený výlučne z prírodných materiálov.

Odolnosť voči vonkajším vplyvom

Penové sklo je odolné voči všetkým vonkajším vplyvom. Nenapadajú ho žiadne plesne, huby, hmyz ani hlodavce. 

Odolnosť voči vode

Penové sklo je nenasiakavé a tak neprepúšťa žiadnu vlhkosť.

Odolnosť voči kyselinám

Sklo, ktoré je získavané na výrobu penového skla je predovšetkým tvorené oxidom kremičitým, ktorý sa získava z kremeňa – kremičitého piesku. Touto vlastnosťou penové sklo dosahuje odolnosť voči kyselinám.

Vysoká pevnosť v tlaku

Penové sklo tvorí veľké množstvo sklenených mostov. Táto štruktúra zabezpečí vysokú pevnosť v tlaku a stabilnú tvarovú stabilitu. Pri zhutnení sa tento materiál prepojí a vznikne tým vysoko kompaktný 
tepelný izolant.

Využitie dosiek z penového skla

 • izolácia a stabilný podklad pod stavby krbov, pecí a murovaných sporákov
 • tepelná izolácia na ploché a šikmé strechy
 • tepelná izolácia pre vnútorné  stropy a steny
 • tepelná izolácia pre tesnenie šácht, žúmp a podzemných nádrží
 • tepelná izolácia pod betónový (plávajúci) poter
 • tepelná izolácia na steny nad terénom
 • izolácia obvodových stien pod terénom
 • izolácia pod nosné základové dosky

Pre správnu montáž krbu, pece, či sporáku je veľmi dôležitá stabilita podložia. V novostavbách býva často táto podmienka podceňovaná. Bežná tepelná izolácia nie je postačujúca z dôvodu bodového zaťaženia podlahy. Častokrát investor počas vykonávania stavebných prác nevie, čo v budúcnosti bude používať, ako náhradný alebo doplnkový zdroj vykurovania. Preto dostatočne únosná podlaha je dôležitý prvok k budúcemu  výberu  vykurovacieho telesa.  Nezriedka sa  v časti, v ktorej sa uvažuje s vykurovacím telesom, jednoducho tepelná izolácia vynechá a táto časť sa zaleje betónovou zmesou. Toto riešenie  je  z pohľadu statiky dobre, ale tepelne nevyhovujúce, nakoľko vznikne kvalitný tepelný most.

Dosky z penového skla

Penové sklo je v ponuke v rôznych hrúbkach a vďaka tomu zabezpečuje vhodné podmienky na akékoľvek požiadavky potrebnej tepelnej izoláce.

Penové sklo spĺňa všetky požadované kritéria a je najlepším riešením pre správnu stavebnú pripravenosť pred osadením vykurovacieho telesa.

ROZMER (d x š x h v mm)
800 X 600 X 60
800 X 600 X 80
Nákupný košík
Kliknutím mimo skryjete panel porovnania
Porovnať
Návrat hore