Referencie - fotogaléria

Top partneri


Právna Informácia

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.krbynitra.sk
je obchodná spoločnosť, A-Z UNIVERZAL, s.r.o. so sídlom :

Štúrova136A
949 01 Nitra

IČO: 36559326
DIČ: 2021813079
IČ DPH: SK2021813079

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro , vložka číslo 14675/N

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti A-Z UNIVERZAL, s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti A-Z UNIVERZAL, s.r.o. .

Obchodná spoločnosť A-Z UNIVERZAL, s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť A-Z UNIVERZAL, s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.
Obchodná spoločnosť A-Z UNIVERZAL, s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť A-Z UNIVERZAL, s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodná spoločnosť A-Z UNIVERZAL, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti A-Z UNIVERZAL, s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto vyššie uvedené webové stránky.

Tipy a rady

Ako si vybrať ?

Oddelenie obchodu

Pracovné dni
po - pi : 08:00 - 17:00
so : 09:00 - 12:00

+421 0911 791 128

Varga Michal

+421 0915 725 648

Dudek Peter

+421 0905 349 278

Tolnai Ivan